Czym jest afazja?

Afazja to utrata zdolności rozumienia (interpretowania) lub formułowania (nadawania) wypowiedzi. Dotyczy to zarówno wypowiedzi werbalnych (słów), jak i wypowiedzi niewerbalnych (gestów, itp.).

Afazja może wystąpić u osób, które wcześniej opanowały język, co dotyczy również osób niesłyszących i niewidzących, posługujących się alfabetem Braille’a, alfabetem Lorma, polskim językiem migowym (PJM), itd.


Afazja powstaje na skutek uszkodzenia mózgu.


Do najczęstszych przyczyn afazji należą:

 • udar mózgu,
 • mechaniczne urazy mózgu,
 • choroby nowotworowe,
 • zatrucia.

Jakie są objawy afazji?

Afazja może się przejawiać w takich umiejętnościach, jak: rozumienie, czytanie, nadawanie, a także powtarzanie.


Ze względu na to, że uszkodzone mogą być różne struktury mózgu, afazja przyjmuje różne postaci, a co za tym idzie – jej objawy są niejednorodne. Mogą do nich należeć m.in.:

 • zaburzenia rozumienia,
 • zaburzenia czytania,
 • zaburzenia pisania,
 • zaburzenia powtarzania,
 • zaburzenia płynności mowy,
 • zakłócenia melodii mowy, np. zaburzenia tempa mowy,
 • zaburzenie nazywania, zastępowanie słów wielowyrazowym opisem, np. coś do jedzenia zamiast jabłko,
 • przekręcanie wyrazów lub używanie niewłaściwych słów, np. tok zamiast kot,
 • błędne budowanie zdań, niezdolność tworzenia prawidłowych form gramatycznych, np. brak odmiany lub nieprawidłowa odmiana wyrazów,
 • zaburzenia programowania i planowania ruchów mowy (mowa wysiłkowa lub skandowana, czyli niewyraźna, spowolniona, wysiłek w inicjowaniu wypowiedzi),
 • zaburzenia w zakresie doboru odpowiednich słów.

Co więcej, chorym z afazją mogą towarzyszyć:

 • nieustanne wahanie się,
 • ciągła chęć poprawiania się,
 • anozognozja, czyli niezdolności zdawania sobie sprawy z własnej choroby,
 • agnozja wzrokowa, czyli niezdolność rozpoznawania obiektów za pomocą zmysłu wzroku,
 • depresja poudarowa,
 • deficyty w zakresie upośledzenia postrzegania społecznego, które dotyczą m.in. wnioskowania o przekonaniach lub emocjach innych osób, rozumienia ironii.

W przypadku chorego z afazją jedną z najważniejszych rzeczy jest szybkie wdrożenie rehabilitacji. Ponadto, na kondycję chorego wpływają również:

 • stały kontakt z rodziną;
 • wsparcie najbliższych członków rodziny;
 • wsparcie psychologiczne;
 • farmakoterapia.

Więcej o afazji po udarze możesz usłyszeć w naszym wywiadzie z neurologopedą – prof. UAM dr hab. Małgorzatą Rutkiewicz-Hanczewską.

Rodzaje afazji

Istnieje wiele klasyfikacji, w których wyodrębnione zostały różne typy afazji.

Poniżej znalazły się te, które są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej, a co za tym idzie – te, z którymi najczęściej możemy się zetknąć. Należą do nich: afazja ruchowa, afazja czuciowa, afazja anomiczna, afazja przewodzeniowa, afazja transkorowa (ruchowa i czuciowa) oraz afazja podkorowa (ruchowa i czuciowa).


wykres 1. mowa płynna

wykres 2. mowa niepłynna

za: S. Michalak, Wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej i ich znaczenie w praktyce neurologopedycznej, [w:] Wprowadzenie do neurologopedii, pod red. A. Obrębowskiego, Poznań 2013.


Afazje podkorowe

Afazje podkorowe mają również dwa warianty: ruchowy i czuciowy. Do najczęstszych objawów w przypadku tych afazji należą:

 • anomia (zaburzenia nazywania),
 • perseweracje (powtarzanie wcześniejszego bodźca, np. słowa, sylaby),
 • zaburzenia uwagi,
 • nasilona męczliwość.

NadawaniePłynna lub niepłynna mowa spontaniczna, perseweracje
RozumienieZmienne (zachowane lub zaburzone)
NazywanieZaburzenia nazywania (wyszukiwania słów)
PowtarzanieZachowane
Czytanie głośne Często względnie zachowane
Rozumienie tekstuZmienne (zachowane lub zaburzone)
PisanieZachowane
źródło: M. Rutkiewicz-Hanczewska, Afazja w ujęciu holistycznym, [w:] Afazjologia, pod red. Z. Tarkowskiego, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021, s. 155.